กองตรวจสอบอากร
Post Audit Division
 

นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน
ผอ. กองตรวจสอบอากร

ผลการดำเนินงานและเอกสารเผยแพร่


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5 เข้าชมวันนี้
  • 305 เข้าชมเดือนนี้
  • 6,821 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองตรวจสอบอากร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6, 7, 8
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7124, 0-2667-6680

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ดาวโหลดเอกสารขออนุมัติจัดเก็บเอกสารนอกสถานประกอบการ18 มีนาคม 2563 14:37:0916
2 ดาวโหลดเอกสารสำหรับเข้าร่วมโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว13 มีนาคม 2563 10:22:5426
3 ประกาศกรมศุลกากรที่ 18/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งแบบแจ้งการประเมินอากร13 มีนาคม 2563 10:02:3620
4 ประกาศกรมศุลกากรที่ 36/2561 เรื่อง การจัดเก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออก13 มีนาคม 2563 10:02:0817
5 ประกาศกรมศุลกากรที่ 189/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์และการขอทุเลาการเสียอากร13 มีนาคม 2563 10:00:5514
6 ประกาศกรมศุลกากรที่ 171/2560 เรื่อง การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ 13 มีนาคม 2563 09:59:2823
ผลลัพท์ทั้งหมด 6 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองตรวจสอบอากร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6, 7, 8
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7124, 0-2667-6680

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองตรวจสอบอากร - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2020 กองตรวจสอบอากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ